W świecie dzieci
Home
 

Logika – królowa nauk

Powszechnie sądzi się, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak kontakt z tą dziedziną nauki w wyższych stadiach przyswajania wiedzy. Większa część głównych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Nauka ta jest zasadniczym narzędziem wnioskowania wykorzystywanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści zgłębiają logikę w aspekcie filozoficznym, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, z kolei studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Podstawy:

książka
Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są oznaczane w formie podobnej do działań matematycznych. Wyrażenie przybiera zarówno postać słowną, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozważać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to zaprezentować za pomocą dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe zdanie też będzie fałszywe.

Wykorzystanie w praktyce:

Wiele osób jest zdania, że logika jest skomplikowaną metodą przedstawiania rzeczy łatwych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest nauką szeroko stosowaną na przykład przez naukowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Wpojenie syntetycznemu umysłowi najważniejszych prawd, które dla zwykłego człowieka są dość oczywiste, jest niezwykle czasochłonnym i zawiłym zadaniem. Urządzenie obdarzone tego rodzaju inteligencją oprócz logicznego wartościowania danych pobieranych z otoczenia, musi móc wykonać zawiłe czynności.

Jak się bowiem okazuje, odwzorowanie drogi ludzkiego rozumowania jest czynnością bardzo trudną i wymaga ustalenia od nowa wszelkich zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W rzeczywistości oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci komputera i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.
Off 

30 stycznia 2014 This post was written by Categories: Kącik edukacyjny Tagged with:
Comments are off for this post


Top