W świecie dzieci
Home
 

Nauczanie po LO

Dużo ludzi, którzy rozpoczęli na studia po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej, z zamiarem poszerzania horyzontów i rozwijania swoich zainteresowań, natknęło się później na istotny kłopot.

Akustyka w szkole
Autor: Armstrong
Źródło: Armstrong
Wielu spośród tych, którzy poszli na studia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, z pragnieniem poszerzania horyzontów i rozwijania swoich zainteresowań, natknęło się później na duży kłopot. Jest wiele kierunków studiów, które nie dość, że nie gwarantują pracy, to nie gwarantują nawet żadnej użytecznej w życiu zdolności. Najbardziej znanym przykładem takiego kierunku jest filozofia, która słynie z tego, że po zakończeniu kilku lat studiów zostaje się dyplomowanym bezrobotnym.

Niektórzy ludzie nie idą na studia, zatrzymują się na zdaniu matury i poszukują własnego powołania w dorosłości na tym etapie. W tym miejscu jednak też nieraz spotykają trudności na wybranej ścieżce: mimo że dyplom magistra czy inżyniera zdewaluował się w minionych latach dramatycznie, pracodawcy szukają ludzi z stopniem naukowym.

Choć niektórzy spośród i jednych, i drugich mają fart, umiejętności lub właściwe koneksje i radzą sobie w życiu, mnóstwu z tych ludzi potrzeba dodatkowego wsparcia. Skutecznie pomagają zdobyć uprawnienia i, co najważniejsze, zebrać wartościowe na rynku zatrudnień umiejętności, szkoły policealne. Gdy okazuje się, że magister matematyki nie może znaleźć sobie pracy w branży, albo jedyne, co mógłby bez przeszkód robić, chociaż na przekór powołaniu, to nauczanie przedmiotu w gimnazjum, powinien podjąć dodatkowe ryzyko i skończyć kurs, który daje pewne konkrety i umiejętności.

Technik informatyk, którego praca powiązana jest jakoś z zagadnieniami matematyki ma dużo lepsze szanse na rynku zatrudnienia niż absolwent matematyki bez praktycznych zdolności. Technik BHP z licencją też może liczyć na stałe, poważne i nieźle płatne zatrudnienie w różnych zakładach produkcyjnych, czy też opcję prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Szkoły policealne proponują szansę ludziom, którzy postawili w życiu sporo na jedną kartę, jednak, jak wyszło, plany i, nieraz naprawdę wyjątkowe talenty, nie są nieraz dostateczne do tego, żeby znaleźć w dorosłym życiu posadę, która da rzeczywiste korzyści, a jednocześnie da się lubić. A wiele utyskiwań wiążących się z czesnym jest nie na miejscu ze względu na to, że liczne studia w szkołach policealnych jest dofinansowanych lub całkowicie refundowanych z dotacji Unii Europejskiej.

Off 

8 kwietnia 2013 This post was written by Categories: Kącik edukacyjny Tagged with:
Comments are off for this post


Top