W świecie dzieci
Home
 

Współczesna matura w porównaniu do starego egzaminu

Na dzień dzisiejszy matura wygląda o wiele inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmienił się zakres wiadomości, jakie do tego testu trzeba opanować, jak również system nauczania do matury. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a przy tym skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do egzaminu maturalnego muszą skończyć się w krótszym czasie. Wiele osób sądzi, że poprzedni system jest bardziej korzystny, a matura starego typu była egzaminem na o wiele wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na posiadanie innych umiejętności niż egzamin starego typu. Następną różnicą jest stworzenie szerokiej gamy opracowań typowo maturalnych takich jak „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie koniecznej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury
Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starym a nowym egzaminem maturalnym, zwykle za przykład podawany jest maturę z polskiego. Egzamin ustny z tego przedmiotu różni się bowiem w znaczny sposób od swojej poprzedniej wersji. Niegdyś opierał się on na losowaniu zagadnień z udostępnionej puli, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie matura z języka polskiego opiera się na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są podawane przez wychowawców, młodzi ludzie mogą także wymyślać swoje, które muszą zostać zatwierdzone. Sam egzamin polega na wygłoszeniu prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z użyciem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Dzisiejszy system edukacji zazwyczaj skutkuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizowany jest standardowy program zajęć, a dopiero w trakcie trzeciego roku zaczynają się przygotowania typowo maturalne. W tym celu organizuje się rozmaite zajęcia dodatkowe z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają egzamin maturalny. Poza tym można także korzystać ze specjalnych opracowań, których jest wydawanych bardzo dużo z rozmaitych przedmiotów. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, w szczególności że aktualnie jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się również na korzystanie z korepetycji dla poprawienia swojego poziomu z rozmaitych przedmiotów.

Off 

30 stycznia 2014 This post was written by Categories: Kącik edukacyjny Tagged with:
Comments are off for this post


Top