W świecie dzieci
Home
 

Nauczanie ludzi młodego pokolenia wzajemnego szacunku oraz umiejętności dialogu

Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami
Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (szkoła dialogu) zdaje się być w głównej mierze propagowanie i szerzenie nastrojów tolerancji poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub też wyznających inną wiarę. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach i dzieci mają możliwość lepiej się poznać. Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. Metodyka nauczania w takich szkołach bazuje przede wszystkim na konfrontacji oraz działaniu w grupach. Takie podejście sprawia, że dzieci traktują swój sukces jako efekt działania grupowego, efekt pracy z innymi dziećmi.

To zdaje się być wyjątkowo istotnym czynnikiem mającym wpływ na świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród dzieci. Ponadto ważnym czynnikiem otwierającym dzieciom możliwości rozumienia i poznawania innych ludzi oraz kultur jest dostępność do wszelkich dodatkowych zajęć. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole
Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

ważna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i przejdź dalej niemieckiego. Ponadto organizuje się zajęcia plastyczne i muzyczne. Kolejna cecha takich szkół to autorska metodyka jaką się stosuje w nauczaniu podstawowych przedmiotów. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem kadry do ucznia (szkoła dialogu-oferta).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Do tego dzieci mają zagwarantowaną opiekę psychologa oraz pedagoga. Organizowane są spotkania każdego dziecka z psychologiem, mają one miejsce regularnie co jakiś czas. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz – poznaj naszą firmę – opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.

Off 

18 sierpnia 2017 This post was written by Categories: Kącik edukacyjny Tagged with:
Comments are off for this post


Top